درمان پارکینسون با فیزیوتراپی

جولای 9, 2022
فیزیوتراپی برای بیماری پارکینسون

فیزیوتراپی برای بیماری پارکینسون

فیزیوتراپی برای بیماری پارکینسون در توانخبشی این بیماران ، کمک به تخفیف عوارض پارکینسون و بهبود کیفیت زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است. به خوبی شناخته […]