کلینیک فیزیوتراپی دکتر نصیری

آدرس کلینیک اول :


تهران - جنت آباد - جنت آباد جنوبی - ابتدای خیابان ششم ساختمان الماس
فیزیوتراپی شفا


02146114839

02146114837

09102188120

آدرس کلینیک دوم :


تهران - بزرگراه همت غرب - شاهین شمالی (کبیری طامه)
فیزیوتراپی پاک


02144487389

02144487385