اسپوندیلولیستزیس

فوریه 9, 2022
اسپوندیلولیستزیس

اسپوندیلولیستزیس

اسپوندیلولیستزیس یک عارضه ستون فقرات است که باعث کمردرد می شود. زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از مهره‌ها، استخوان‌های ستون فقرات، از جای خود بر روی […]