مگنت تراپی چیست؟

شاک ویو
شاک ویو و موارد کاربرد آن
تیر ۲۳, ۱۳۹۸
درمان کمردرد با لیزر پرتوان
درمان کمردرد با لیزر پرتوان
مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مگنت تراپی

مگنت تراپی چیست؟

هارولد بور از دانشگاه يیل برای اولین بار با انجام يک آزمايش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.

او با توجه به اینکه يک مولد الکتريکی که در آهنربا در داخل سیم پیچ دوران کرده و جريان تولید میکند(ژنراتور برق) سمندری را در يک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند.

الکترودهایی که در اين ظرف وجود داشتند و به يک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، يک جريان متناوب را نشان می دادند.

زماني که بور اين آزمايش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جريانی را نشان نداد.

اين بدان معنا بود که در اطراف موجود زنده میدانی وجود دارد که خاصیت مغناطیسی دارد.

بور اين وسیله را بر روي دانشجويان داوطلب خود امتحان کرد و مشاهده نمود که اين میدان در بدن انسان هم وجود دارد و کاملا تابع رويدادهای اساسی زيست شناختی
بدن است.

او اين میدان را حیاتی نامید چون هرگاه حیات از بین برود،میدان حیاتی هم از بین میرود.

به گونه های که يک سمندر مرده که در دستگاه بود هیچ پتانسیلی به وجود نمی آورد.

بدن ما در واقع هم خود میدان مغناطیسی دارد و هم پیوسته تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین قرار دارد وقتی نخستین کیهان نوردان به زمین باز گشتند ناسا اعالم کرد بیشتر مشکلات آنان ناشی از نبود میدان مغناطیسی زمین بر بدن آنان بوده است و برای حل این مشکل ناسا در سفینه های فضایی خود میدان مغناطیسی تعبیه کرد تا مشکلات آنان کاهش یابد.

نبود میدان مغناطیسی یا اختالل در آن سبب بهم خوردن تعادل سیستم فیزیولوژیک بدن می شود.

تاریخچه مگنت

استفاده از میدان مغناطیسی در درمان به یونان رم و چین باستان بر می گردد آنان (بویژه در فرهنگ چین) اعتقاد براین داشتند که بر هم خوردن تعادل انرژی در بدن تولید بیماری می کند و آنها با روشهای گوناگونی تلاش داشتند این تعادل را به حالت عادی باز گردانند.

میدان مغناطیسی که به بدن اعمال می شود میزان سطح انرژی سلول را تغییر میدهد.

میدان مغناطیسی بر سلولهای قرمز خون ، میوگلوبین داخل ماهیچه ها ، موادی که خاصیت پیزوالکتریک دارند چون استخوانها کالژن پروتئین کراتین و … تاثیر مهمی می تواند اعمال کند که در نهایت به تسریع روند ترمیم بافت منتهی می شود.

از مگنت تراپي عمدتا در درمان و یا کنترل درد هاي مفصلي ، عضلاني ، افسردگی و … استفاده مي شود .

بر اساس يافته هاي جديد مگنت تراپی می تواند سبب افزايش اندورفین ، شل شدن عضلات ، كاهش تورم و ادم افزایش خون رسانی و … شود .

اين درمان مي تواند به ساير درمانهای فیزیوتراپی همراه شود .

يكي از موارد مهم كاربرد مگنت تراپی درد هاي با منشاء ستون مهره آرتروز پوکی استخوان و شکستگی هایی است که دچار تاخیر در جوش خوردگی شده اند مي باشد.

تسريع در جوش خوردن استخوان

در طول زندگي سلولهاي استخواني دائما در حال تخريب و بازسازي هستند یعنی بدن دائم در حال نوسازی خود است (البته این پدیده نوسازی در کل سلولهای بدن اتفاق می افتد) سلولهای کهنه و آسیب دیده برداشته شده و سلولهای جدید جایگزین می شود.

در دوران كودكي و نوجواني سرعت تشكیل بافتهای استخواني بیشتر از تخريب و جذب آن است اما از ۳۰ سالگي به بعد میزان تخريب بافت هاي استخواني بر تشكیل آن پیشي مي گیرد .

تحقیقات نشان مي دهد از ۳۰ سالگي به بعد سالانه ۱ %از تراكم استخوانها ي بدن كاسته میشود كه اين مقدار در بانوان و در دوران يائسگي به ۳-۲ % افزايش مي يابد.
علاوه بر سن عواملي مانند سطح استروژن ، ژنتیك، عادات تغذيه و تحمل وزن توسط استخوان و داروها هورمونها و برخی بیماریها بر تراكم استخوان تاثیر می گذارند .

اعمال بار روی استخوان و انقباضات عضلانی و تغذیه مناسب از مهمترین عوامل مهم تحريك استخوان سازی محسوب می شوند و کم تحرکی بویژه در سنین بالا و بي حركتی عضو به دلیل جراحی ،گچ گرفتگی و ….. فعالیت سلولهاي استئوكالست يعني سلولهای از بین برنده استخوان را افزايش می دهند .

تحقیقات نشان می دهد میدان های مغناطیسی تشكیل استخوانها و همچنین جوش خوردن استخوانها را در شكستگی ها حتی زمانی كه در داخل گچ بوده يا تحت عمل جراحی قرار گرفته و یا با آلیاژهای ثابت کننده داخلی (پالتین) ثابت شده اند را می تواند تسريع كند .

اين تاثیر ناشي از بهبود گردش خون و تحريك غشاء سیتوپالسمیك مي باشد .

كاربرد دستگاهای مگنت تراپی در پوكي استخوان ، تاثیر اين مدالیته بر تولید استخوان را در انسان ثابت كرده است .

در پوكی استخوان يا به عبارت دیگر كاهش تراكم استخوان كه شدت های كم و زياد دارد سختي استخوان كاهش يافته و شكنندگي آن افزايش مي يابد .

تحقیقات نشان داده بدنبال كاربرد مگنت حتی براي دو هفته افزايش تراكم استخوان در بانوانی كه به علت بی تحركی كاهش جذب كلسیم داشتند بهبود يافت .

همچنین در اين افراد كاهش قابل توجه در دردهای التهابی مفصلی گزارش شده است.

كاهش اسپاسم

افزايش گردش خون (که در پی آن بهبود تغذیه بافت و ترمیم بهتر و پاک سازی ناحیه از مواد زائد آسیب رسان ناشی از فعالیت سلولي را در محیط كاهش مي دهد) را سبب می شود .

وقتی عضله در معرض میدان های مغناطیسی قرار می گیرد فعالیت الكتات دهیدروژناز و انتشار يون كلسیم از سلول افزايش می يابد.

اثرات كاهش اسپاسم امواج مگنت با آزمايشات خاصی به نام پلی الكترومیوگرافی به اثبات رسیده است .

در پژوهشی كه بر روی عضالت ناحیه كمر انجام شده حتي بعد از يك جلسه استفاده از مگنت فعالیت غیر طبیعی عضله سرينی كاهش يافته است.

اين اثر ناشي از انتشار يون كلسیم و كاهش تون عضالت جدار عروق و دريچه های مويرگ های عضلانی می باشد كه آن را به فعال سازی سیستم پاراسمپاتیك نسبت می دهند .

در اين حالت سلولهای بافت مورد درمان اکسیژن بیشتری ازخون برداشت می نماید که این افزایش جریان خون سبب کاهش اسپاسم و گرفتگی ماهیچه و به حالت طبیعی رسیدن سفتی یا تونسیته عضله و ترمیم سریعتر آسیب خواهد شد .

تحقیقات نشان داده نه تنها اتساع عروق به دنبال مگنت تراپی رخ می دهد بلكه تولید عروق جديد یا رگ زایی هم صورت مي پذیرد (که نتیجه آن افزایش خون رسانی بافت می باشد)

كاهش ادم

اين اثر مگنت ناشی از اتساع عروق و افزايش تغذيه بافت می باشد .

اين اثر معمولا پس از اولین يا دومین جلسه درمان نمايان مي شود.

بطور کلی اثر مگنت تراپی بدنبال تاثیرات فیزیولوژیک زیر صورت می پذیرد:

 • افزایش جریان خون محیطی افزایش میزان انتقال اکسیژن به بافت
 • افزایش ورود کلسیم به درون سلول
 • افزایش سطح فعالیتATP
 • افزایش جذب پروتئین
 • افزایش میزان نفوذ پذیری غشا سلول
 • تولید رگهای کوچک جدید
 • تولید پروستوگالندین E
 • افزایش سطح سیستم ایمنی
 • و …

میدانهای مغناطیسی مورد استفاده در فیزیوتراپی شدت ۱ تا ۵/۱ میلی تسلا با فرکانس ۱۰۰ هرتز که امواجی به شکلهای مثلثی ، سینوسی، ذوزنقه ای و … که با توجه به هدف پیش رو فرکانس ، شدت و شکل موج تعریف می شود .

معمولا ۵ روز اول جلسات روزانه پس از آن یک روز در میان یا دو روز در میان خواهد بود.

موارد کاربرد مگنت

 • در درگیری های اعصاب محیطی مانند خواب رفتگی و مور مور شدن و …
 • التهاب های تاندون ، لیگامنت ، بافت نرم و …
 • میگرن
 • پس از برخی جراحی های ارتوپدی
 • برخی بیماریهای تنفسی
 • برخی بیماریهای زنان
 • پوکی استخوان
 • رماتیسم مفصلی
 • آرتروز
 • آسیبهای ورزشی
 • زخم ها و شکستگی هایی که دچار تاخیر در التیام هستند.
 • از مگنت تراپی در بیماریهای دیگری هم استفاده می شود که اثر بخشی آن در حال بررسی است.

موارد منع کاربرد مگنت

 • بدخیمی ها
 • بارداری
 • سل
 • خونریزیهای دستگاه گوارش
 • نارسایی قلبی حاد
 • بیماریهای ویروسی باکتریایی شدید
 • پیس میکر قلبی ( باطری قلبی )
 • دیابت نوجوانان ( دیابت نوع یک )

هزینه مگنت تراپی

هزینه درمان با این روش پس از ویزیت اولیه توسط فیزیتراپیست و مشخص شدن تعداد جلسات درمانی تعیین می شود.

 

کلمات مرتبط :

لیزر پرتوان – مگنت تراپی – لیزر پرتوان در جنت آباد – مگنت تراپی در جنت آباد – لیزر تراپی در غرب تهران