کشش مکانیکی ستون فقرات

می 10, 2022
کشش مکانیکی ستون فقرات

کشش مکانیکی ستون فقرات

کشش مکانیکی ستون فقرات زمانی است که از یک دستگاه برای ایجاد یک نیروی کشش یا فشار کنترل شده ثابت بر روی ستون فقرات کمری استفاده […]