کاربردهای تحریک مغناطیسی مغز

سپتامبر 20, 2023
کاربرد درمان تی دی سی اس

کاربرد درمان تی دی سی اس

کاربرد درمان تی دی سی اس تحریک جریان مستقیم ترانس جمجمه ای یک تکنیک تعدیل عصبی غیر تهاجمی است که شامل اعمال جریان الکتریکی کم به […]