مرکز فیزیوتراپی در بلوار فردوس

آوریل 23, 2022
مرکز فیزیوتراپی در بلوار فردوس

مرکز فیزیوتراپی در بلوار فردوس

مرکز فیزیوتراپی در بلوار فردوس (کلینیک فیزیوتراپی دکتر نصیری) خدمات تخصصی فیزیوتراپی ، لیزر درمانی و بیوفیدبک تراپی را ارائه می دهد. فیزیوتراپی از تکنیک های […]