فتق دیسک کمر

جولای 10, 2022
فتق دیسک کمر

فتق دیسک کمر

فتق دیسک کمر یا همان بیرون زدگی دیسک کمر به خروج قسمت میانی درون دیسک بین مهره ای گفته می شود که می تواند منجر به […]