اسپوندیلوز کمری

اکتبر 25, 2021
اسپوندیلوز کمری

اسپوندیلوز کمری

اسپوندیلوز کمری انحطاط ستون فقرات کمری است و گاهی اوقات به عنوان آرتریت نخاعی شناخته می شود. این اصطلاح شامل تمام شرایط تخریبی است که بر […]