استئوکندریت دیسکانس

آوریل 15, 2022
استئوکندریت دیسکانس

استئوکندریت دیسکانس

استئوکندریت دیسکانس یک بیماری مفصلی است که در آن استخوان زیر غضروف مفصل به دلیل کمبود جریان خون می‌میرد. سپس این استخوان و غضروف می تواند شل […]